De sidste detaljer er nu på plads, og jeg er derfor glad for at kunne oplyse, at Sparinvest primo december overtager rollen som porteføljeforvalter for MS Invest.

Som tidligere nævnt har Jørn Linde Andersen valgt at stoppe som porteføljeforvalter, og den hensigtserklæring om at overdrage forvaltningen til Sparinvest, som vi præsenterede i efteråret, er nu faldet helt på plads.

Vi ser frem til samarbejdet med Sparinvest og deres value-team.

Cirka 200 medlemmer af MS Invest deltog, da Sparinvest ved et møde i Middelfart Sparekasse i oktober fortalte generelt om virksomheden og specifikt om arbejdet i value-teamet.

Der er ingen tvivl om, at forvaltningen af MS Invest bliver en del af et stort og professionelt setup. På mødet i Middelfart Sparekasse fortalte Jørgen Søgaard, adm. direktør i Sparinvest, om virksomheden, mens seniorporteføljemanager Per Kronborg med stor detaljerigdom fortalte om Sparinvests tilgang til valueinvestering.

Som investor vil du ikke mærke, at vi skifter porteføljeforvalter. Sparinvests Value-team overtager porteføljen og vil løbende tilpasse porteføljen til deres value-strategi.

Når Sparinvest har overtaget porteføljen, vil value-teamet i et nyhedsbrev præsentere sig nærmere sammen med en beskrivelse af deres tilgang til value-investeringer. Derefter vil du løbende modtage nyhedsbreve om udviklingen i porteføljen og markedet generelt.

Vi ser frem til samarbejdet med Sparinvest.

På bestyrelsens vegne
Arne Jakobsen, formand

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17